Evangeliet – læseplan

Vi starter 2024 op med en serie der dykker ned i selve omdrejningspunktet for den kristne tro, nemlig ‘Evangeliet’. Vi kommer til at gennemgå henholdsvis Lukasevangeliet og Apostlenes Gerninger. Begge bøgerne er skrevet af Lukas, som var en person der arbejdede tæt sammen med Paulus.
Ved at gennemgå Lukasevangeliet og Apostlenes Gerninger sammen, ser vi både hvad det var Jesus kom for at gøre, men også hvilken effekt dette fik.

Vi har som tidligere år, i forbindelse med prædikenserien, lavet en læseplan, hvor vi sammen som kirke læser os igennem de to bøger i Bibelen. Hver søndag (med undtagelse af en søndag i vinterferien) vil vi så dykke ned i en af teksterne vi har læst i den indeværende uge.

God læselyst

Fuldt ud menneske – men uden fejl

PÅ SØNDAG SKAL VI HØRE OM, HVORDAN DJÆVELEN FRISTER JESUS I ØRKENEN I FYRRE DAGE. STOP I DENNE UGE SÆRLIGT OP VED TEKSTEN I LUKAS 4:1-13 OG FORDYB DIG I DEN.

8. JANUAR: LUKASEVANGELIET 1

9. JANUAR: LUKASEVANGELIET 2

10. JANUAR: LUKASEVANGELIET 3

11. JANUAR: LUKASEVANGELIET 4

12. JANUAR: LUKASEVANGELIET 5

13. JANUAR: LUKASEVANGELIET 6

Bøn

”HERRE, LÆR OS AT BEDE,” SIGER DISCIPLENE TIL JESUS. PÅ SØNDAG SKAL VI DYKKE NED I EMNET ’BØN’ OG DEN KRAFT, DER LIGGER GEMT HERI. STOP I DENNE UGE SÆRLIGT OP VED TEKSTEN I LUKASEVANGELIET 11:1-13, OG FORDYB DIG I DEN.

15. JANUAR: LUKASEVANGELIET 7

16. JANUAR: LUKASEVANGELIET 8

17. JANUAR: LUKASEVANGELIET 9

18. JANUAR: LUKASEVANGELIET 10

19. JANUAR: LUKASEVANGELIET 11

20. JANUAR: LUKASEVANGELIET 12

Guds nåde og forsoning

PÅ SØNDAG SKAL VI FORDYBE OS I EN AF DE MEST KENDTE LIGNELSER I BIBELEN, LIGNELSEN OM DEN FORTABTE SØN. VI SKAL IGENNEM LIGNELSEN BETRAGTE EN AF BIBELENS MEST FORUNDERLIGE TEMAER, GUDS NÅDE OG FORSONING MED OS MENNESKER. STOP I DENNE UGE SÆRLIGT OP VED TEKSTEN I LUKASEVANGELIET 15:11-32 OM DEN FORTABTE SØN, OG FORDYB DIG I DEN.

22. JANUAR: LUKASEVANGELIET 13

23. JANUAR: LUKASEVANGELIET 14

24. JANUAR: LUKASEVANGELIET 15

25. JANUAR: LUKASEVANGELIET 16

26. JANUAR: LUKASEVANGELIET 17

27. JANUAR: LUKASEVANGELIET 18

Jesus som frelser og konge

PÅ SØNDAG SER VI PÅ MØDET IMELLEM JESUS OG DE TO RØVERE PÅ KORSET, OG DYKKER NED I DET FORUNDERLIGE MYSTERIUM, DER GEMMER SIG HERI. STOP I DENNE UGE SÆRLIGT OP VED TEKSTEN I LUKASEVANGELIET 23:32-43, OG FORDYB DIG I DEN.

29. JANUAR: LUKASEVANGELIET 19

30. JANUAR: LUKASEVANGELIET 20

31. JANUAR: LUKASEVANGELIET 21

1. FEBRUAR: LUKASEVANGELIET 22

2. FEBRUAR: LUKASEVANGELIET 23

3. FEBRUAR: LUKASEVANGELIET 24

Disciplene får kraft til at give evangeliet videre

VI BEVÆGER OS NU FRA LUKASEVANGELIET OVER I APOSTLENES GERNINGER, OG SER PÅ, HVORDAN DET, JESUS GJORDE FOR OS, PÅVIRKER DE FØRSTE KRISTNE. APOSTLENES GERNINGER GIVER OS ET INDBLIK I KRAFTEN I EVANGELIET STOP I DENNE UGE SÆRLIGT OP VED TEKSTEN I APOSTLENES GERNINGER 3:12-26, OG FORDYB DIG I DEN.

BEMÆRK AT EFTER DENNE UGE ER DER EN UGES PAUSE I LÆSEPLANEN – BRUG EVT. DEN UGE TIL AT GENBESØGE PRÆDIKENTEKSTERNE FRA DE FORRIGE UGER.

5. FEBRUAR: APOSTLENES GERNINGER 1

6. FEBRUAR: APOSTLENES GERNINGER 2

7. FEBRUAR: APOSTLENES GERNINGER 3

8. FEBRUAR: APOSTLENES GERNINGER 4

9. FEBRUAR: APOSTLENES GERNINGER 5

10. FEBRUAR: APOSTLENES GERNINGER 6

Guds nåde og omvendelse

PÅ SØNDAG DYKKER VI NED I BERETNINGEN OM SAULUS’ (DER SENERE FÅR NAVNET PAULUS) OMVENDELSE. SAULUS VAR EN AF DE MEST INDÆDTE MODSTANDERE AF EVANGELIET, INDTIL JESUS EN DAG VISER SIG FOR HAM. STOP I DENNE UGE SÆRLIGT OP VED TEKSTEN I APOSTLENES GERNINGER 9:1-19, OG FORDYB DIG I DEN.

19. FEBRUAR: APOSTLENES GERNINGER 7

20. FEBRUAR: APOSTLENES GERNINGER 8

21. FEBRUAR: APOSTLENES GERNINGER 9

22. FEBRUAR: APOSTLENES GERNINGER 10

23. FEBRUAR: APOSTLENES GERNINGER 11

24. FEBRUAR: APOSTLENES GERNINGER 12

Loven og den nye pagt

EFTER AT TROEN PÅ JESUS BEGYNDER AT NÅ IKKE-JØDER, OPSTÅR SPØRGSMÅLET ”SKAL IKKE-JØDISKE TROENDE, FØLGE DE JØDISKE LOVE?”. PÅ SØNDAG DYKKER VI NED I, HVAD DISCIPLENE UNDER INSPIRATION AF HELLIGÅNDEN NÅR FREM AF SVAR PÅ DETTE. STOP I DENNE UGE SÆRLIGT OP VED TEKSTEN I APOSTLENES GERNINGER 15:1-34, OG FORDYB DIG I DEN.

26. FEBRUAR: APOSTLENES GERNINGER 13

27. FEBRUAR: APOSTLENES GERNINGER 14

28. FEBRUAR: APOSTLENES GERNINGER 15

29. FEBRUAR: APOSTLENES GERNINGER 16

1. MARTS: APOSTLENES GERNINGER 17

2. MARTS: APOSTLENES GERNINGER 18

At leve i en åndelig virkelighed

JESUS PRÆDIKEDE, AT VI, DER TROR PÅ HAM, SKAL GØRE ENDNU STØRRE GERNINGER, END HAN GJORDE. EN AF DE TING, VI SÅ JESUS GJORDE, VAR AT UDDRIVE ONDE ÅNDER VED FLERE ANLEDNINGER. I APOSTLENES GERNINGER SER VI, AT DISCIPLENE, LIGESOM JESUS, OGSÅ BEDER FOR SYGE OG UDDRIVER ONDE ÅNDER. I PRÆDIKENTEKSTEN PÅ SØNDAG, MØDER VI NOGLE PERSONER, DER IKKE TROR PÅ JESUS, MEN SOM PRØVER AT KOPIERE DE TEGN OG UNDERE, SOM DE KRISTNE GJORDE. TEKSTEN GIVER OS ET UNIKT INDBLIK I EN ÅNDELIG VERDEN.’ STOP I DENNE UGE SÆRLIGT OP VED TEKSTEN I APOSTLENES GERNINGER 19:13-22, OG FORDYB DIG I DEN.

4. MARTS: APOSTLENES GERNINGER 19

5. MARTS: APOSTLENES GERNINGER 20

6. MARTS: APOSTLENES GERNINGER 21

7. MARTS: APOSTLENES GERNINGER 22

8. MARTS: APOSTLENES GERNINGER 23

9. MARTS: APOSTLENES GERNINGER 24

Guds vilje

VI ER NÅET TIL VORES SIDSTE UGE I SERIEN. PÅ SØNDAG DYKKER VI NED I TEKSTEN OM PAULUS’ SØREJSE TIL ROM. I STARTEN AF REJSEN ADVARER GUD PAULUS OM, AT HVIS DE SEJLER AFSTED, VIL MENNESKELIV GÅ TABT. MEN TIL SIDST PÅ REJSEN FÅR PAULUS EN NY PROFETI, HVOR HAN FÅR BESKED OM, AT INGEN MENNESKELIV GÅR TABT. DETTE REJSER DET SPÆNDENDE SPØRGSMÅL OM GUDS VILJE, OG I HVOR HØJ GRAD VI MENNESKER KAN PÅVIRKE HANS VILJE? STOP I DENNE UGE SÆRLIGT OP VED TEKSTEN I APOSTLENES GERNINGER 27:1-26, OG FORDYB DIG I DEN.

11. MARTS: APOSTLENES GERNINGER 25

12. MARTS: APOSTLENES GERNINGER 26

13. MARTS: APOSTLENES GERNINGER 27

14. MARTS: APOSTLENES GERNINGER NOTER 28