Projekt Faros

I Roskilde Baptistkirke har vi et stort ønske om at være engageret internationalt. Vi lever i en del af verden, hvor de færreste af os mangler noget, og vi er derfor af den overbevisning, at vi skal give ud af vores overskud til folk, der trænger andre steder i verden. Derfor støtter vi ”Projekt Faros”. Støtten går primært til undervisning.

Baggrund

Initiativtager Patricia Kirk har sammen med IAS (International Aid Service) siden 2012 stået for et projekt blandt uledsagede flygtningebørn i Athen. Grækenland og landet har store udfordringer med at håndtere alle de flygtninge, der er kommet til landet. Flygtningene er fanget i en håbløs situation i et land, hvor ingen ønsker dem, og hvor de derfor er overladt til sig selv. Uledsagede flygtningebørn er en særlig sårbar gruppe, der nemt bliver tabt i systemet.

Flygtningebørnene har oftest intet netværk, hvor de kan udvikle relationer, som kan vejlede og hjælpe dem med at træffe beslutninger omkring den bistand, der er til rådighed. Det betyder, at denne gruppe ofte ikke kommer i kontakt med organisationer, der kan hjælpe dem. Flygtningebørnene har derfor begrænset eller ingen adgang til uddannelse, sundhedspleje og juridisk rådgivning, samt begrænset adgang til mad og bolig. Mange af børnene lever som hjemløse i parkerne i Athen, og der er stort behov for at gøre det lettere for dem at modtage hjælp. Der er generel mangel på sociale indsatser, hvor denne særligt sårbare gruppe kan udvikle sig som børn, udvikle færdigheder, lege etc. i en ellers barsk hverdag som flygtningebørn alene i et fremmed land.

Drop-in centeret

Drop-in centeret er kernen i Projekt Faros. Centeret er en oase, hvor uledsagede flygtningebørn kan erfare Jesu kærlighed gennem den praktiske hjælp og ved at opleve sig elsket og set. Centeret er knyttet til et bofælleskab, der har daglige andagter for ansatte og frivillige, og hvor uledsagede flygtningebørn inviteres med, hvis de vil. Her tilbydes de Alpha-kurser og kristne introduktionskurser og bliver linket op til den lokale farsi-talende kirke samt det kristne flygtningecenter ‘Helping Hands’.

Der skal være et udviklende frirum, hvor uledsagede flygtningebørn og unge får mulighed for at være børn, udvikle færdigheder, møde omsorgsfulde voksne samt bygge relationer og venskaber.

I Drop-in centeret vil børnene blive tilbudt udarbejdelse af individuelle handlingsplaner, undervisning i relevante emner, herunder også engelskkursus. Der vil desuden være tilbud om workshops i kreative og praktiske færdigheder, fodboldskole og fokus på at linke de unge op på andre lokale organisationer/NGO’er.

Læs vores nyhedsbreve

Nyhedsmail, forår 2017

Nyhedsmail, vinter 2016

Nyhedsmail, efterår 2016

Nyhedsmail, sommer 2016

Nyhedsmail, marts 2016

Nyhedsmail, februar 2016

Nyhedsmail, januar 2016

Nyhedsmail, december- og nytårshilsen 2015

Nyhedsmail, oktober/november 2015

Nyhedsmail, august/september 2015

Støt projektet

Enkeltstående gave
Overfør et beløb til kirkens missionskonto via MobilePay: 20788

Fast månedlig gave
Du kan også vælge at lade din bank/netbank overføre et fast beløb pr. måned fx 100, 200, 500 kr.

Konto 2283 – 0717 137 639 (Nordea). Husk at mærke gaven med dit navn.

Hvis du ønsker at trække gaven fra i skat efter gældende regler og ikke i forvejen er bidragsyder i kirken, har vi brug for neden-stående oplysninger: Navn, tlf-nr.
og cpr-nr.