Jule- og nytårshilsen

29. december 2022 | Andet

En ny tid

2022 blev året, hvor vi for alvor vendte tilbage ovenpå corona-årene. Corona lærte os, at livet ikke behøver at være stresset, og at det er muligt at have kontakt online. Men sikken vi nyder at kunne mødes igen uden restriktioner og begrænsninger. Gud er god!
Mange nye er kommet til vores fællesskab i 2022, og det er vi også dybt taknemmelige for. Både kirkefremmede og tilflyttere melder sig på banen. Vi kæmper for at tage godt imod alle, der ønsker at være en del af kirken, og her har vi brug for alle gode kræfter, så enhver føler sig velkommen og inkluderet.
Hele tiden forsøger vi at arbejde med, at Jesu nærvær bliver omdrejningspunktet i vores fællesskab, og at den enkelte får et personligt møde med Ham. Det vil også være vores bøn fremover! 

Kirkens kendetegn

Levende tro: Igen i år indledte vi året med en gudstjenesteserie med et tilhørende andagtshæfte. På den måde fik vi fra start af året fokus på levende tro og styrket den enkeltes andagts-liv. Igennem alt hvad vi har lavet i løbet af året, har det været ønsket at styrke den enkeltes Gudsliv, og heldigvis hører vi mange skønne historier om mennesker, der møder Gud i og ud fra vores menighed.
I sommer vendte vi endelig tilbage til at holde sommerstævne på efterskolen Lindenborg. Her oplevede vi ”åndsfællesskab” både med andre menigheder og i vores eget telt. Tak til alle der bidrog!  Sidst på året havde vi også endnu en skøn efterårskonference med besøg af Marcus Ardenfors fra Sverige.

Stærkt fællesskab: ”Besøgsvennerne”, der er vores besøgstjeneste, har igen i år arbejdet med at besøge og ringe til folk. Vi har fast kontakt til næsten 35 personer, som vi snakker med jævnligt. Tak til alle dem der tjener med på dette område!
Efter sommerferien så en ny arbejdsgren dagens lys. ACT er for vores teenagere, der går i 7.-9. klasse, og det fællesskab har allerede vokset sig stærkt, ikke mindst fordi en gruppe unge ledere gør et formidabelt arbejde. Tak til dem!

Lokalt engagement: FamilieNetværket fik i 2022 for alvor gang i samarbejdet med Blå Kors, og i forhold til vores sociale indsats står vi stærkere end nogensinde før.  Vi rekrutterer flere og flere frivillige, og Blå Kors hjælper os med både økonomi og professionalisme.
I 2022 fik vi også rekordmange ansøgninger om julehjælp, og med stor støtte fra både menigheden og eksterne sponsorer, lykkedes det at tilbyde alle ansøgere hjælp.

Samtidig har vi støttet projekter ude i den store verden med uledsagede flygtningebørn i Athen, Dulce og Andreas med bl.a. projekt Timoteus i Honduras og det kirkelige og sociale arbejde i Burundi. I alt sendte vi næsten 120.000 kr. afsted i løbet af året, hvilket vi bare må være dybt taknemmelige over. Gud smiler!

Menighedens retning

Stærk kirke: I 2022 arbejdede vi med nogle forskellige tiltag for at gøre vores kirke endnu bedre og stærkere. I gudstjenesterne har vi fokuseret på teknikken og kreative indslag, sådan at budskabet om Guds kærlighed går endnu stærkere igennem. I forhold til livsgrupper har vi også arbejdet på at få flere med, og kirkens velkomstteam er blevet udvidet, sådan at vi bedre kan tage imod de nye i kirken.
2022 blev året, hvor vi endelig kunne indvie vores nye aktivitetsfløj, og vi fik også opstartet renovering af kirkens villa. I den forbindelse har den økonomiske generøsitet været overvældende, og det frivillige engagement helt fantastisk. Her skal en helt særlig tak lyde til vores driftudvalg, der har investeret mange mange frivillige timer i dette.
I forhold til ansatte har vi taget afsked med både Anastasia Christensen, Hanna Daugaard og Victor Lynge, der var alle var ansat i studie-job. Vi er så for taknemmelige deres arbejde i kirken og ønsker dem Guds velsignelse også fremover.

Flere menigheder: Vi har i det forgangne år igen oplevet at dørene har lukket sig i forhold til at plante menigheder i Danmark, så vores indsats på dette område er fortsat international. I den forbindelse glæder vi os over, at de menigheder, som vi i de sidste år har været med til at plante i Burundi og Athen, fortsat vokser.

Vores fællesskabs praksis

GUDSTJENESTER:

Med henblik på vores gudstjenester har vi i 2022 igen oplevet øget søgning, således at vi nu samler i gennemsnit 170 personer om søndagen. Vigtigst af alt hører vi mange opmuntrende historier om, at mennesker oplever både Guds tiltale og berøring, når vi samles, og det er jo ikke noget, som vi kan skabe, så det er vi meget taknemmelige for.

NETVÆRK:

Ud over ACT for vores teenagere, så et nyt kursus også dagens lys i 2022. Et skønt team afviklede ”Troens grundvold”, der samlede deltagere både fra menigheden og byen og blev en skøn lejlighed til at fordybe sig i Bibelens visdom.

TJENESTE:

I kirken har vi forsat næsten 125 frivillige, der tjener med på mange forskellige måder, og vi har igen i år kørt Lederskole for de unge og Lederforum for alle kirkens medarbejdere og ledere. Ved udgangen af året havde vi et stort skifte i SeniorTræfs bestyrelse, hvor nogle takkede af og andre tog over. En stor tak til jer der har båret SeniorTræf i en årrække og Guds velsignelse til den nye bestyrelse.

MENTORING:

Igen i 2022 har et team haft fokus på mentoring i menigheden. Idéen har været delt ved gudstjenester og møder, og dem, der gerne ville have en mentor, har fået hjælp til at finde en.

ØKONOMI:

I 2022 har vi endnu engang oplevet, at flere givere er kommet til, og vi blev også velsignet med en flot moms-kompensation ovenpå byggeriet. Tak til alle jer der giver trofast måned efter måned. Det giver basis for, at vi kan nå flere med evangeliet!

Et nyt år
I 2023 bliver vores fokus fortsat at bygge en ”stærk kirke”. Vores ønske er, at vi må blive stærke i både bønnen, Ordet og kærligheden til andre. Vi vil arbejde for større kvalitetsfyldte gudstjenester, hvilket kan betyde, at vi måske på et tidspunkt skal til at kigge på en udvidelse af kirkesalen.
Vi tror også, at vores sociale indsats skal blive endnu større og bedre, og vi vil fortsat arbejde for flere mennesker i vores netværksgrupper, så vi der kan dele liv og tro. I den forbindelse er det også vores bøn, at endnu flere børnefamilier må finde et åndeligt hjem hos os, og at de også kan få lov til at tjene med.
I forhold til ”flere menigheder” vil vi afsøge muligheden for at plante endnu en menighed i Burundi og bede om, at Gud vil lede os der.
Midt i alle disse ting tror vi, at Gud kalder os til at ”stå fast”. Der er så meget i denne verden – og I vores tjeneste – der kan stjæle vores fokus, og der er det vigtigt, at vi minder hinanden om, at det hele handler om Jesus, om sandheden i Ham, om Hans retfærdighed og Hans kald til at dele Guds kærlighed med andre. Paulus sige det således i Efeserbrevet:
 ”Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium”.

Med dette ord ønskes hele menigheden og vores partnere Guds velsignelse og fred i julen og det nye år!


Kærlig hilsen
Michael Frost og Jakob Vagner
Præster i Roskilde Baptistkirke

Seneste nyt

Nyhedsarkiv