Medlemsinformation

- Information der er relevant primært for kirkens medlemmer

Fra kasseren

Her findes information vedrørende indbetalinger til kirken og kirkens økonomi.

Klik her

h

Vedtægter

Vedtægter for Roskilde Baptistkirke

Klik her

Booking af lokaler

Formular til booking af lokaler til interne arrangementer

Klik her

Medlemslogin

Link til RBK net

Klik her