Spørgsmål vedrørende indbetalinger og økonomi kan stilles til:

Roskilde Baptistkirke
Kasserer Frode Prøhl
Vindingevej 32
4000 Roskilde
[email protected]

Da kirken ikke har indsamlingstilladelse kan vi ikke oplyse kirkens kontonumre, samt Mobile Pay-numre her på siden.
Kontakt i stedet kassereren, hvis du har brug for denne type oplysninger.

Ønsker du at få oplyst dit bidragsnummer kan du henvende dig til Niels Olesen, [email protected]

Læs også om:

• Skattefradrags-mulighederne.
• Udgiftsbilag til godtgørelse af udgifter.
• Osv – se herunder

Tak for ethvert bidrag.

Bidragsnummer (kuvertnummer)

Det er muligt at opnå et skaffefradrag ved gaver og donationer til Roskilde Baptistmenighed.
Hvis du ønsker at udnytte skattefradraget, skal du kontakte Niels Olesen ([email protected]) på forhånd for at registrere CPR nummer og blive oprettet som bidragsyder.
Du vil herefter modtage et bidragsnummer (kuvertnummer) du skal bruge som reference nummer ved indbetalinger af pengegaver til Roskilde Baptistmenighed.
Menigheden indberetter herefter automatisk fradragsberettigede beløb til skat.

Fradagsmuligheder

Der er to forskellige måde at opnå skattefradraget på.
Du kan enten bruge Gavefradrags-reglen eller oprette en forpligtelseserklæring.

Om Gavefradrags-reglen:

Roskilde Baptistmenighed er i henhold til ligningslovens § 8A, stk. 2 godkendt som berettiget til at modtage gaver m.v. med fradragsret for giveren.
Hvad betyder det for dig?

  1. Du kan fradrage pengegaver til Roskilde menighed.
  2. Det maksimale beløb, du kan fratrække er 16.300 kr.
  3. Ægtefæller kan hver fradrage deres gaver. Det maksimale fradrag fra pr ægtefælle er 16.300 kr. Giver ægtefæller fælles beløb kan beløbet fordeles mellem de to ægtefæller.
  4. Hvis du også giver gaver til andre godkendte organisationer efter denne regel, kan du samlet fradrage 16.300 kr. pr. år.
  5. Hvis du har indbetalt penge til Roskilde menighed, bliver skat automatisk informeret hvis du har opgivet CPR til menigheden.


Hvordan udnyttes fradraget overfor skattevæsenet?

Skat bliver automatisk informeret om fradragsberettiget gaver til menigheden under forudsætning du har opgivet CPR til menigheden.
Af praktiske hensyn beder vi dig kontakte Niels Olesen ([email protected]) på forhånd for at blive oprettet som bidragsyder og modtage et bidragsnummer (kuvertnummer) du skal bruge som reference nummer ved indbetalinger af pengegaver til Roskilde Baptistmenighed.

Har dette fradrag noget med forpligtelseserklæringer at gøre?

Nej! – en forpligtelseserklæring er en anden måde at støtte menighedens arbejde på, og samtidig opnå et større skattefradrag end ved hjælp af gaveordningen.
Du kan både have forpligtelseserklæring og udnytte gavefradraget!

Hvad er en forpligtelseserklæring?

En forpligtelseserklæring er en skriftlig aftale mellem dig og menigheden om dit menighedsbidrag.
Når du har tegnet en forpligtelseserklæring, giver skattereglerne dig mulighed for at trække dit menighedsbidrag fra på selvangivelsen. Du kan altså opnå en skattefordel samtidig med, at du støtter menighedens arbejde.

Hvad er det, du forpligter dig til?

Du forpligter dig til, hvert år i en ti-årig periode, at betale enten en bestemt procentdel af din indkomst, eller et fast beløb. Forpligtelseserklæringen er juridisk bindende og kan principielt ikke ophæves før end de 10 år er gået.
Menigheden har pligt til at tilse, at det årlige aftalte bidrag indbetales inden årets udgang.

Hvis du vælger en forpligtelseserklæring, hvor du betaler en procentdel af din indkomst, forpligter du dig til én gang om året at dokumentere din indkomst over for menighedens bidragssekretær.

Skat bliver automatisk informeret om fradragsberettiget gaver til menigheden under forudsætning du har opgivet CPR til menigheden. Af praktiske hensyn beder vi dig kontakte Niels Olesen ([email protected]) på forhånd for at blive oprettet som bidragsyder og modtage et bidragsnummer (kuvertnummer) du skal bruge som reference nummer ved indbetalinger af pengegaver til Roskilde Baptistmenighed

Hvem kan du spørge til råds?

For oprettelse af forpligtelseserklæringen kontakt venligst Niel Olesen.
Her vil du kunne få råd og vejledning.

Hvor meget skal du betale?

Det er dig, der bestemmer, hvor meget du vil betale; men du kan maksimalt fradrage det beløb, du har forpligtet dig til at give.
Når du opretter forpligtetseserklæringen kan du vælge mellem to måder at fastsætte dit bidrag:

Model 1: Et fast beløb pr. år
Model 2: En procentdel af din indkomst pr. år

Din indkomst kan defineres på flere måder (f.eks. A-indkomst eller personlig indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst).
Tal med Niels Olesen om hvilke muligheder du har.

Hvis du vælger Model 2, altså en procentdel af indkomsten, kan beløbet, du skal betale, beregnes enten af sidste års eller indeværende års indkomst.
Hvis beløbet beregnes af sidste års indkomst, skal du være opmærksom på, at et fald i din indkomst, f.eks. pga. arbejdsløshed eller pensionering, vil medføre, at dit bidrag i et år bliver beregnet på grundlag af en højere indkomst end den, du har nu.
Beløbet, som du forpligter dig til at betale, kan maksimalt udgøre 15% af din årlige personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst.
Beløb på indtil 15.000 kr. kan dog altid fradrages fuldt ud.
Har du en forpligtelseserklæring, og indbetaler mere til menigheden, end du kan fratrække iflg. den, kan du da fratrække dette beløb efter Gavefradrags-regelen.