Følgende moduler udlejes efter aftale

 

A+ B Kirkesalen med forhal adgang til toiletter og lyd- , lys og projektoranlæg i salen må kun anvendes af vore operatør(er) eller efter særlig aftale.

Caféen inklusive servering af kaffe/te, vand, etc. skal bestilles ekstra

C Fællessal, mødelokale og bibliotek i forhuset kan lejes til et større arrangement, hvor der kan dækkes op til 60 personer.

NB. Der må ikke nydes øl, vin eller spiritus eller ryges i vore lokaler og der skal vises
fornødent hensyn til andre arrangementer og til vore naboer!

Kategori Lokaler Personer
1 – 50 51 – 150 151 – 300
A+ B Kirkesalen med forhal og Caféen 925 Kr/dag 1750 Kr/dag 2500 Kr/dag
C Forhus – bibliotek, m.m. 625 Kr/dag – – – – – – – – – – – –


Oversigt over lokaler i Roskilde Baptistkirke

 

Inventaropstillinger m.m.
Borde og stole i det forskellige lokaler er normalt anbragt i en standard-opstilling, som skal genetableres ved arrangementets afslutning. Hvis dette ikke er sket vil der kunne påregnes en ekstraudgift, hvis kirkens personale skal foretage oprydning!

Evt. skader på inventar og lignende forventes erstattet efter regning.
—————————
Der kan hentes ekstra stole og borde i DEPOTET efter aftale med tilsynet. Disse skal efter brugen returneres til samme sted ligesom andet inventar, der lånes i depotet eller andetsteds i bygningen.

AFLEVERING
Den ansvarlige leder af det aktuelle arrangement skal aflevere lokalerne til vores kontaktperson samme dag efter at mødedeltagerne har forladt bygningerne og sammen med denne påse at alt er i orden og ovenstående betingelser for lejeaftalen er opfyldt.

Rengøring af lokaler og inventar
Inventar stilles tilbage til “normal” opstilling. Rengøring af lejede lokaler foretages af lejer. Rengøring kan tilkøbes for 400kr. pr. sal. Hvis dette ønskes skal det tilføjes ved oprettelse af lejemålet.

Henvendelse ved leje kan ske via:

For yderligere information eller spørgsmål, kontakt Birgitte Korsbro Hvidberg på [email protected] eller på tlf. 26 27 96 86.

Betaling af depositum efter bekræftigelse af leje

Baptistkirkens bankkonto i Nordea:
2283 4385403467
Mærke: ” Leje, dato og navn ”

Endelig opgørelse af lejen m.m bliver foretaget EFTER arrangementet og meddel arrangøren, der forventes at indbetale restbeløbet SENEST 10 DAGE EFTER DATOEN.

OBS. Vi tager forbehold for priser og forhold, der kan betyde ændringer.