Følgende moduler udlejes efter aftale

 

A

Kirkesalen: Adgang til lyd- , lys og projektoranlæg i salen – må kun anvendes af vore operatør(er) eller efter særlig aftale. (ca. 210 pladser)
Caféen: Stemningsfuldt rum  (ca. 40 pladser)
Køkken: Adgang til opvaskemaskine og brug af køkkenets faciliteter
Toiletter: Adgang til 8 toiletter + 1 handicap
Børnerum: Adgang til brug a legetøj (Grundig oprydning forventes efter brug)

(Skydevæg mellem kirkesalen og caféen på gerne benyttes for at gøre kirkesalen større – ca. 250 pladser i alt)

B Multisalen: kan inddeles i multisal 1, 2 & 3. (Ca. 50 pladser)
C Hovedhuset: Fællessal, mødelokale og thekøkkenet kan lejes til mindre arrangementer, hvor der kan dækkes op til ca. 50 personer.

NB. Der må ikke nydes øl, vin eller spiritus eller ryges i vore lokaler og der skal vises
fornødent hensyn til andre arrangementer og til vore naboer!

Kategori Lokaler Priser
Ekstern Udlejning Medlemmer
A Kirkesalen, Café og Køkken (inkl. toiletter & evt. Børnerum) Dag: 3000,-
Aften: 2000,-
Dag: 700,-
Aften: 500,-
B Multisal (Inkl. toiletter & evt. Køkken) Dag: 1500,-
Aften: 1000,-
Dag: 500,-
Aften: 300,-
C Hovedhuset: Fællessal, Mødelokale & Thekøkken Dag: 700,-
Aften: 500,-
Dag: 300,-
Aften: 200,-


Oversigt over lokaler i Roskilde Baptistkirke

 

                            

 

Inventaropstillinger m.m.
Borde og stole i det forskellige lokaler er normalt anbragt i en standard-opstilling, som skal genetableres ved arrangementets afslutning. Hvis dette ikke er sket vil der kunne påregnes en ekstraudgift, hvis kirkens personale skal foretage oprydning!

Evt. skader på inventar og lignende forventes erstattet efter regning.
—————————
Der kan hentes ekstra stole og borde i DEPOTET efter aftale med tilsynet. Disse skal efter brugen returneres til samme sted ligesom andet inventar, der lånes i depotet eller andetsteds i bygningen.

AFLEVERING
Den ansvarlige leder af det aktuelle arrangement skal aflevere lokalerne til vores kontaktperson samme dag efter at mødedeltagerne har forladt bygningerne og sammen med denne påse at alt er i orden og ovenstående betingelser for lejeaftalen er opfyldt.

Rengøring af lokaler og inventar
Inventar stilles tilbage til “normal” opstilling. Rengøring af lejede lokaler foretages af lejer – vejledning emailes til lejer.

Henvendelse ved leje kan ske via:

For yderligere information eller spørgsmål, kontakt kontoret på [email protected] eller tlf. 91 80 00 48 eller Birgitte Korsbro Hvidberg på [email protected] eller på tlf. 26 27 96 86.

Baptistkirkens bankkonto i Nordea: 2277 4385 403 467

Mærke: ” Leje, dato og navn “

Endelig opgørelse af lejen m.m. bliver foretaget EFTER arrangementet og meddel arrangøren, der forventes at indbetale beløbet SENEST 10 DAGE EFTER DATOEN.

OBS. Vi tager forbehold for priser og forhold, der kan betyde ændringer.