Gudstjenester fra Roskilde Baptistkirke
Gudstjenester fra Roskilde Baptistkirke
Gudstjeneste d. 2. Juni 2019
/
  • Tema: Gud som grundvold
  • Taler: Jan Haslund
  • Salme: I østen stiger Solen op; Kun en dag, ét øjeblik ad gangen!
  • Tekst: Salme 1;1-3; Filip. 4;4-7; Ef.3;15-20