Gudstjenester fra Roskilde Baptistkirke
Gudstjenester fra Roskilde Baptistkirke
Juleaftens Gudstjeneste 2019
/

Tema: Juleaften 2019
Prædikant: Jakob Vagner
Tekst: Luk. 2,1-20 (Juleevangeliet); Joh. 1,14
Info – Prædiken indledes med Juleevangeliet
Glædelig Jul!