Missionsprojekt i Burundi

Danske baptister har været engageret i mission i Burundi siden 1928. På nuværende tidspunkt er der ca. 220 baptistkirker i Burundi, og i efteråret 2018 besøgte et team fra vores kirke menigheden i Rubura, der ligger i det nordlige Burundi. Kirken i Rubura tæller i dag ca. 800 medlemmer, og de arbejder både med menighedsplantning, sundhedsklinik, landbrugsprojekt, præsteskole og business i lokalområdet.

I forbindelse med alle disse aktiviteter blev vi opmærksomme på to udtalte behov i Rubura:

  1. Et enormt behov for viden
  2. Et behov for økonomiske midler til at støtte nogle af aktiviteterne

Viden

I forhold til viden vil menigheden derude gerne have danskere på besøg, som har faglig viden inden for teologi, psykologi, sundhed, læring, landbrug og erhverv. Her vil vi kunne bidrage med kortere ture derud for fagfolk, der kan undervise de lokale på forskellige områder.

Økonomiske midler

Når det gælder økonomiske midler, er det lidt forskelligt, hvor behovene er. Hvis f.eks. høsten er dårlig, kan det være landbrugsprojektet, der skal have et løft. Er der politisk uro i en periode, kan det være sundhedsklinikken, der har behov for lidt ekstra midler osv. Uanset hvad så rækker selv små midler langt i Burundi, da fattigdommen er enorm.

I starten af 2019 vil menighedesrådet indstille til, at Roskilde Baptistkirke støtter arbejdet i Burundi i en årrække. Dels ved at arrangere nogle ture derud for fagpersoner, og dels ved at støtte med et beløb hvert år.

Støt projektet

Overfør et beløb til kirkens missionskonto via MobilePay: 20788