Vi bygger et solidt fundament

5. januar 2022 | Nyt, Uden kategori


Vi glæder os til sammen at studere Bibelen. Hen over 99 dage læser vi hver dag 1 kapitel i Bibelen. Vi når i løbet af de 99 dage igennem hele Bibelens store historie og får hele den centrale teologi med.

Du kan enten få andagtshæftet udleveret i kirken, se det nedenfor, eller printe det selv her:

Link til at printe andagtshæftet enkeltsidet

Link til at printe andagtshæftet dobbeltsidet

Der er også oprettet en Facebook gruppe, hvor det er muligt at kommentere på tekstlæsningen og også stille spørgsmål til det læste, som vil blive taget op i en ugentlig video. Facebook gruppen kan findes her

Har du ikke Facebook, er det også muligt at se videoerne herLæseplan januar

 LæsTema 
09-jan1. Mos. 1Skabelsen 
10-jan1. Mos. 3Menneskets fald 
11-jan1. Mos. 6Syndefloden 
12-jan1. Mos. 11Babelstårnet 
13-jan1. Mos. 12Abram kaldes 
14-jan1. Mos. 15Bekræftelse af pagten med Abraham 
15-jan2. Mos. 3Moses kaldes 
16-jan2. Mos. 12Påsken 
17-jan2. Mos. 14Krydsningen af det røde hav 
18-jan2. Mos. 16Israel for sabbatten 
19-jan2. Mos. 20Israel får loven 
20-jan2. Mos. 40Tabernaklet færdigbygges 
21-jan3. Mos. 8Aron salves som Israels første ypperstepræst 
22-jan4. Mos. 14Israels oprør 
23-jan4. Mos. 21Kobberslangen 
24-jan5. Mos. 28Moses forudsiger Israels fremtid 
25-janJos. 4Israel går ind i det lovede land 
26-janRuth 4Ruth og Boaz ægteskab (Bedsteforældre til David) 
27-jan1. Sam. 9Saul salves som Israels første konge 
28-jan1. Sam. 16David salves 
29-jan2. Sam. 6Jerusalem bliver Israels hovedstad 
30-jan2. Sam. 7Davids pagt 
31-janSl. 22Salmen om Golgata Læseplan februar

 LæsTema 
01-febSl. 23Salmen om den gode hyrde 
02-febSl. 51Salmen om synd 
03-febSl. 119Salmen om Guds ord (evt. bare vers 1-56) 
04-feb1. Kong. 8Templets indvielse 
05-feb1. Kong. 12Israel splittes 
06-feb2. Kong. 17Nordrigets fald 
07-feb2. Kong. 24Sydriget falder 
08-febDan. 1Daniel i Babyloner kongens tjeneste 
09-febDan. 2Daniel tyder Nebukadnezars drøm 
10-febDan. 9Visionen om de 70 uger 
11-febEzra 1Returneringen til Jerusalem 
12-febJob 1Konfrontationen imellem Gud og Satan 
13-febJob 40Guds svar til Job 
14-febEs. 7Profetien om jomfrufødslen 
15-febEs. 35Profetien om paradis 
16-febEs. 53Profetien om Jesu lidelser 
17-febJer. 31Profetien om en ny pagt med Israel 
18-febEz. 10Herrens herlighed forlader templet 
19-febEz. 37Profetien om de døde ben 
20-febEz. 40Profetien om det nye tempel 
21-febJonas 4Jonas vrede efter Gud skåner Nineveh 
22-febJoel 3Profetien om åndsudgydelsen 
23-febMal. 3Profetien om Johannes Døberen 
24-febLuk. 1Johannes Døberens fødsel 
25-febLuk. 2Jesu fødsel 
26-febMatt. 1Jesu dåb 
27-febMatt. 4Jesu fristelser Læseplan marts

 LæsTema 
01-marMatt. 5Bjergprædikenen 
02-marMatt. 13Lignelsen om såmanden 
03-marLuk. 15Lignelsen om den fortabte søn 
04-marJoh. 3Jesus og Nikodemus 
05-marMatt. 16Peters bekendelse 
06-marMatt. 17Forklarelsen på bjerget 
07-marJoh. 11Opvækkelsen af Lazarus 
08-marMatt. 21Indtoget i Jerusalem 
09-marJoh. 14Den sidste nadver 
10-marJoh. 15Det sande vintræ 
11-marJoh. 17Jesu sidste bøn 
12-marMatt. 27Korsfæstelsen 
13-marMatt. 28Opstandelsen 
14-marApG. 1Jesu himmelfart 
15-marApG. 2Pinsen 
16-marApG. 9Paulus omvendelse 
17-marApG. 10Evangeliet til ikke jøder 
18-marApG. 15Apostelmødet i Jerusalem 
19-marApG. 16Kaldet til Makedonien 
20-marRom. 5Retfærdiggørelse 
21-marRom. 6Om frihed fra synden 
22-marRom. 7Om frihed fra loven 
23-marRom. 8Om fordømmelse 
24-marRom. 12Om nådegaverne i menigheden 
25-mar1. Kor. 3Om os som Guds tempel 
26-mar1. Kor. 7Om ægteskab 
27-mar1. Kor. 11Om nadveren 
28-mar1. Kor. 12Om nådegaverne 
29-mar1. Kor. 13Om kærlighed 
30-mar1. Kor. 14Om Tungetale og profeti Læseplan april

 LæsTema 
01-aprGal. 5Om Åndens frugt 
02-aprEf. 5Om en kristen husorden 
03-aprEf. 6Om åndelig kamp 
04-aprFil. 2Om Lydighed og ydmyghed 
05-apr1. Thess. 4Om Jesu genkomst 
06-apr2. Tim 3Om kirkens ledelse 
07-aprHeb. 11Om tro 
08-aprHeb. 12Om Guds opdragelse af os 
09-aprJak. 1Om at handle på tro 
10-aprJak. 3Om tungens magt 
11-apr1. Joh. 1Om fællesskab 
12-aprJudas 1Om falsk lære 
13-aprÅb. 6Åbenbaring om staten på prøvelserne 
14-aprÅb. 13Åbenbaring om antikrist 
15-aprÅb. 19Åbenbaring om Jesu anden komme 
16-aprÅb. 20Åbenbaring om Livets bog 
17-aprÅb. 21Åbenbaring om den nye himmel og jord Seneste nyt

Nyhedsarkiv