Jule- og nytårshilsen fra Roskilde Baptistkirke

22. december 2019 | Nyt

Retning og tro

Så nåede vi til enden af endnu et år, og det er blevet tid til en jule- og nytårshilsen.

2019 bød på mange forandringer i menigheden, men hvor har vi dog meget at være taknemmelige for. Gud har været trofast igennem det hele. Alle i menigheden har vist stor rummelighed og tjenersind, og derfor er vi kommet godt igennem det omskiftelige år.

I løbet af det forgangne år arbejdede vi videre med at formulere kirkens grundlag og tro endnu tydeligere. Med udgangspunkt i bøn og samtale blev kirkens retning formuleret under overskriften ”Stærk kirke og flere menigheder”. Vi ser for os et mangfoldigt fællesskab, der fremelsker sunde og modne kristne. En kirke med en markant stemme i by og samfund, som starter nye menigheder på Sjælland.

Samtidig har vi lavet et trosdokument, hvor vi så kort og præcist som muligt, har nedfældet hvad vi tror på, så både gæster og nye medlemmer ved, hvad vi står for. Dette dokument ligger bl.a. på vores hjemmeside.

Arbejdsgrene og byggeri

Hver eneste uge har vi mange hundrede mennesker igennem vores bygninger. Der går ikke en dag, hvor der ikke er arbejdsgrene samlet i kirken, og så utrolig mange mennesker gør en kæmpe frivillig indsats for at det kan lade sig gøre. Herfra skal lyde en varm tak til jer alle.

I efteråret fik vi en ny arbejdsgren i menigheden. Vi har længe haft et ønske om at kunne gøre noget særligt for unge i tyverne. Den udfordring valgte Emilie Højmark og Hanna Daugaard at tage op. De formede Oikos, der mødes en gang om måneden til spisning og hygge og en gang om måneden til lovsang og undervisning.

2019 blev også et år, hvor vi igen var engageret i international mission. I sommer havde vi et team i Honduras for at tilse projektet med at uddanne mentorer for tidligere børnehjemsbørn. I efterårsferien havde vi teams i både Grækenland og Burundi. I Athen besøgte vores unge arbejdet med uledsagede flygtningebørn, og i Rubura hjalp vi på både præsteskole, sundhedsklinik og folkeskole. Vi støtter også alle tre projekter økonomisk, og vi er meget taknemmelige for alle bidrag, der er givet i denne sammenhæng.

Vores planer om bygning af en ny aktivitetsfløj har ligget lidt i dvale i år. Et par af vores naboer gjorde indsigelse mod byggeplanerne, hvilket betød, at det hele skulle en ekstra gang igennem nogle offentlige instanser. Heldigvis blev forhåndsgodkendelsen ikke ændret. Midt i december fik vi det endelige svar, der gør, at vi snart kan sætte gang i byggeriet.

 Ledelse og ansættelser

I forhold til ledere og medarbejdere har der været nogle ændringer i årets løb. I menighedsrådet har vi taget afsked med Marie Schmidt og Rasmus Højmark, som skal have en varm tak for deres arbejde med henholdsvis socialt engagement og børn og unge.

Efterfølgende har vi haft den glæde, at Filip Christensen er vendt tilbage i menighedsrådet, denne gang som koordinator for børn- og unge. Anja Jalk er blevet koordinator for socialt engagement, og Hanne Wilki er kommet ind som koordinator for det nye område sjælesorg. Hanne har allerede nu samlet et team af sjælesørgere, der tager samtaleforløb med mennesker i menigheden, som har behov for det.

Det er en stor glæde, at vi i menighedsrådet oplever enhed og glæde ved tjenesten sammen. Vi er vidt forskellige personligheder, men vores fælles hjerte for Gud og menigheden binder os sammen.

I juni måned tog vi afsked med Birgitte og Claus Bækgaard, der har været præstepar i kirken igennem 17 år. Vi markerede deres trofaste tjeneste ved en afskedsgudstjeneste og sendte dem på den måde godt videre til nye udfordringer i Odense Bykirke. Tak også til deres børn, som har tjent med i menigheden her.

Efter sommerferien tiltrådte Michael Frost sin halvtidsstilling som assisterende præst. Han er hovedsagligt engageret i forkyndelse, administration, ledelse og undervisning, da det er der, han har sine styrker. Samtidig besluttede vi i efteråret at ansætte Hanna Daugaard i et studiejob som børne- og ungdomsmedarbejder, og Sofie Baldur som praktisk medarbejder – også i et studiejob. De er begge ansvarsfulde og dygtige, og vi glæder os over, at de begge har sagt ja til udfordringen. Lad os alle være med til at bede for, at de får den bedst mulige start i deres nye roller.

 Vækst og kvalitet

I 2019 oplevede vi igen numerisk vækst i både vores gudstjenester og arbejdsgrene. Nye kommer til tro og andre flytter til, hvilket er en stor velsignelse for os alle. Samtidig er vi bevidste om, at vækst i antal ikke er et mål i sig selv. Vi ønsker en kirke, der vokser både i kvantitet og kvalitet.

Når vi går ind i det nye år, bliver vores fokus derfor både velkomst af nye, men også omsorg for menigheden og opfølgning på dem, der er stoppet med at komme. Områder som smågrupper, mentoring og undervisning vil blive prioriteret.

Vi kommer ikke udenom, at byggeriet af vores nye aktivitetsfløj kommer til at præge 2020. Vi håber, at vi kommer til at kunne planlægge det sådan, at vi hele vejen igennem kan holde gudstjenester i kirkesalen og caféen, og at vi kan bruge hovedhuset til aktiviteter i løbet af ugen. Dette har vi mere overblik over, når vi kommer et stykke ind i det nye år.

Vi tror, at byggeperioden kan bringe menigheden tættere sammen. Selvom størstedelen af byggeriet bliver afviklet af professionelle folk, bliver der også en del, som vi skal lave selv. Vi skal løfte i flok, og det vil forhåbentlig styrke relationer og ejerskab.

I det nye år skal vi også have kigget på, om vi kan gøre mere i forhold til vores nydanske venner. Flere af dem vælger vores menighed til, og vi skal finde ud af, hvordan vi bedst muligt integrerer dem i vores fællesskab. De er en gave, som vi skal åbne og værdsætte.

Sammenfattende kan man sige, at vi er en menighed, der oplever mange forandringer i disse år. Der sker nyt både i ledelsen, ansættelser, arbejdsgrene, bygninger og størrelse.

På samme måde oplevede Guds folk i Det gamle testamente opbrud og forandring, da de skulle indtage Israel efter mange år som nomadefolk. Da de stod overfor at skulle gå over Jordanfloden og ind i ”løfternes land”, kom deres leder, Josua, med et interessant Guds inspireret budskab:

Og til præsterne sagde Josua: ”Løft pagtens ark op, og begiv jer af sted i spidsen for folket”. Og de løftede pagtens ark op og gik i spidsen for folket.

Pagtens ark indeholdt Loven og var på den måde det ypperste symbol på Guds Ord og Guds nærvær. Det var det, som de blev opfordret til at løfte op og sætte forrest, og det samme kald går ud til os i dag. Vi skal fokusere på Ånden og Ordet. Bønnen og Bibelen skal til stadighed være vores primære fokus – også i forandringstider.

Med denne jule- og nytårshilsen sender vi en kærlig og varm hilsen til hele menigheden med ønsket om et velsignet 2020.

Michael Boe Frost og Jakob Engell Vagner, præster i Roskilde Baptistkirke

Seneste nyt

Nyhedsarkiv