JULE- OG NYTÅRSHILSEN

25. december 2021 | Uden kategori

Taknemmelighed

Efteråret 2021 blev tiden, hvor vi fik lov til at vende tilbage til nogenlunde normale tilstande ovenpå to hårde corona nedlukninger i 20 og 21. Selvom corona rører på sig igen i denne tid, tror vi, at vi sammen skal komme godt igennem tingene.
I forhold til mange andre kirker har Gud givet os nåde til at komme igennem de sidste år sådan, at stort set alle aktive i kirken er vendt tilbage til fællesskabet. Derudover er der opstået en lille ”online menighed”, der følger os primært over nettet. Det er vi dybt taknemmelige over!


Kendetegn

Levende tro: I 2021 indledte vi året med en gudstjenesteserie med et tilhørende andagtshæfte. På den måde fik vi fra start af året fokus på levende tro, og det kom til at præge vores gudstjenester resten af året helt frem til en skøn efterårskonference i oktober måned med besøg af Marcus Ardenfors.

Grundet corona blev det nationale sommerstævne aflyst, og vi gik derfor i stedet sammen med nogle andre kirker på Sjælland om at arrangere et regionalt stævne. Det blev et både hyggeligt og opbyggeligt stævne, hvor mange frivillige fra menigheden exelerede på hver deres områder.

Stærkt fællesskab: Sidst på foråret arrangerede vi for første gang i nogle år ”Hvem kommer til kaffe?”, hvor vi en søndag eftermiddag besøgte hinanden på kryds og tværs. Det fik vi mange positive tilbagemeldinger på. Vi er derfor allerede i gang med at planlægge en omgang mere.

Sikkerhedsnettet, der er vores besøgstjeneste, har igennem hele året arbejdet med at besøge og ringe til folk. Vi har fast kontakt til næsten 35 personer, som vi kontakter med jævne mellemrum. Tak til alle dem der tjener med på dette område!

Lokalt engagement: Socialt netværk har i løbet af 2021 haft vokseværk. Flere frivillige er kommet til, måltidsfællesskabet vokser, og nu samles man hver anden mandag. I slutningen af året indgik vi et samarbejde med Blå Kors omkring vores sociale arbejde, som vi forventer os meget af i det nye år.

Samtidig har vi støttet projekter ude i den store verden med uledsagede flygtningebørn i Athen, Dulce og Andreas i Honduras og det kirkelige og sociale arbejde i Burundi. I alt sendte vi næsten 150.000 kr. afsted i løbet af året, hvilket vi bare må være dybt taknemmelige over.

Retning

Stærk kirke: Igen i år er meget af vores fokus gået på at forbedre det allerede eksisterende. Vi har arbejdet med åndelig modenhed hos den enkelte, stærkere teams i vores arbejdsgrene og tidssvarende lederstrukturer.

Ud over alt dette blev 2021 året, hvor vi endelig fik bygget en ny aktivitetsfløj. Et projekt, der har været undervejs i mange år. I den forbindelse har den økonomiske generøsitet været overvældende, og det frivillige engagement helt fantastisk. Her skal en helt særlig tak skal lyde til vores driftsudvalg, der har investeret mange mange frivillige timer i dette.

I menighedsrådet tog vi i løbet af året desværre afsked med Filip Christensen, der flyttede til Århus. Det åbnede dog op for, at Lena Christensen blev valgt til ny koordinator for børn og unge, hvilket vi glæder os meget over.

Ovenpå nedlukningerne fik vi også officielt ansat Anastasia Christensen i et studiejob som praktisk koordinator, og Lea Vagner som rengøringsmedarbejder – ligeledes i et studiejob.

Flere menigheder: Ud over de to menigheder i Burundi, som vi var med til at plante i 2020, var vi i 2021 også med til at starte en menighed i Athen. Menigheden består af en blanding af flygtninge og lokale græske folk fra Athen. Det er en stor glæde, at vi på den måde nu kan støtte både socialt- og kirkeligt arbejde i Athen.

Praksis

GUDSTJENESTER:

Med henblik på vores fælles praksis i kirken har vi oplevet en god start med vores gudstjenester ovenpå nedlukningerne de sidste år. Både i børnekirken og ved teenagesamlingerne dukker flere op, og online er der også ca. 30 personer, der følger gudstjenesten hver søndag.

NETVÆRK:

Alle vores arbejdsgrene og grupper er også kommet godt i gang i 2021. Særligt UC for unge i gymnasiealderen og Oikos for unge i tyverne er blevet både bedre og større, og vi arbejder fortsat på at få startet flere livsgrupper op.

TJENESTE:

I efteråret var der to forskellige teams, der lykkedes med at køre to forskellige kurser samtidig, hvilket vi ikke er lykkedes med før. Samtidig har vi også lavet en lille lederskole for vores unge ledere, hvor de får supervision og undervisning. Et par gange i løbet af året lykkedes det os også at samle alle medarbejdere og ledere til Lederforum i kirken.

MENTORING:

Igen i 2021 har et team haft fokus på mentoring i menigheden. Det betyder, at vi nu har ca. 50 i menigheden, der har en mentor, som følger dem i liv og tjeneste.

ØKONOMI:

På trods af corona-krisen har vi i 2021 endnu engang oplevet, at flere givere er kommet til. Tak til alle jer der giver trofast måned efter måned. Det giver basis for, at vi kan nå flere med evangeliet!
2022
I 2022 bliver vores fokus fortsat på at bygge en ”stærk kirke”. Vi tror, at vi skal arbejde med kvaliteten omkring vores gudstjenester og arbejdsgrene – og selvfølgelig gøre vores byggeri færdigt.
Vi kommer til at nå flere mennesker med omsorg og evangeliet bl.a. gennem vores sociale arbejde, og dem skal vi fortsat øve os på at tage godt imod i fællesskabet.
I foråret bliver vi også særdeles aktive omkring Himmelske Dage i Roskilde, og vi tror på, at det skal blive et event, hvor mange mennesker bliver nået med evangeliet og føjet til menighederne.
I forbindelse med alt dette er der et ord fra Apostlen Paulus, som vi kan have god gavn af:
”Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret; vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid, især mod vore trosfæller” (Galaterne 6, 9)
Gud er den, der giver ressourcer og visioner. Men når han har talt, må vi sætte alt ind på at tjene med i kærlighed og kraft.
Med den tanke ønsker vi alle en glædelig jul og et velsignet nytår.

Kærlig hilsen
Michael Frost og Jakob Vagner
Præster i Roskilde Baptistkirke

Seneste nyt

Nyhedsarkiv