Gudstjenester fra Roskilde Baptistkirke
Gudstjenester fra Roskilde Baptistkirke
Gudstjeneste 10. Marts 2019
/

Tema: En kirke på vej (1)

Taler: Claus Bækgaard

Salme: O Store Gud, når jeg Dit værk beskuer; Navnet Jesus blegner aldrig

Tekst: GT: Amos 3,7; 1. Tim. 1,18; Jer. 29,11