Året i kirken
Året i kirken
Gudstjeneste d. 18. Oktober 2020
Loading
/

Tema: Faderens modtagelse af os jf Luk 15 og den krænkelseskultur vi oplever aktuelt – hvad er evangeliet i en sexistisk kultur?

Taler: Anders Michael

Tekst: 1. Mos. 26a; 28a; Luk. 15,20b; Ef. 2,15-21;

Noter: Starten af prædiken mangler; Under prædiken refereres der til Rembrands ”The prodigal Son” – Lyttere kan med fordel google billedet.

Hashtags/tags: Guds hus; Hjem; Evigheden;Længsel; Sexisme; Den fortable søn