Gudstjenester fra Roskilde Baptistkirke
Gudstjenester fra Roskilde Baptistkirke
Gudstjeneste d. 30. Juni 2019
/

Tema: Vokser du nedad?

Taler: Jakob Vagner

Salme: Stor er Din trofasthed; O Store Gud, når jeg Dit værk beskuer

Tekst: Jeremias 17,7-8