Gudstjenester fra Roskilde Baptistkirke
Gudstjenester fra Roskilde Baptistkirke
Gudtjeneste d. 10. Februar 2019
/

Tema: Stentavlerne, guldkrukken og staven

Taler: Claus Bækgaard

Salme: Hil Dig Frelser og Forsoner

Tekst: Hebr. 9,3-4; Matt. 22,37-40; Ef. 4